Аспірантура

Положення про аспірантуру

Вимоги до виконання індивідуальних планів

Додаток 11 Правила прийому до аспірантури УДПУ імені П. Тичини (2016)

Зразок заяв

Зразок обгрунтування теми дисертаційного дослідження

Індивідуальний навчальний план аспіранта

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури

Перелік спеціальностей

Положення про аспірантуру (діє з 2016 року)

Положення про кандидатські іспити